ඇමති සජිත්ගේ බිරිඳ තමන් ආර්යාව ලෙස හඳුන්වාදීම ගැන අදත් පක්ෂ විපක්ෂ අදහස්

ඇමති සජිත්ගේ බිරිඳ තමන් ආර්යාව ලෙස හඳුන්වාදීම ගැන අදත් පක්ෂ විපක්ෂ අදහස්

රටතුළ පැතිර යන වහබ්වාදය නතර කරනවා ඥානසාර හිමි

රටතුළ පැතිර යන වහබ්වාදය නතර කරනවා ඥානසාර හිමි

මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුයි විපක්ෂ නායක

මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුයි විපක්ෂ නායක

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවෙන් සිදුවන්නේ බුද්ධි නිලධාරීන් දඩයම් කිරීමයි විජේදාස

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවෙන් සිදුවන්නේ බුද්ධි නිලධාරීන් දඩයම් කිරීමයි විජේදාස

මුත්තණුවන්ගේ තුන්මාසයේ දානයට වේයන්ගොඩට ආපු පියා සහ 11 හැවිරිදි දියණිය දුම්රියක හැපී මියයයි

මුත්තණුවන්ගේ තුන්මාසයේ දානයට වේයන්ගොඩට ආපු පියා සහ 11 හැවිරිදි දියණිය දුම්රියක හැපී මියයයි

කුඩා මොලයේ කොටසක් අඩු වීම නිසා පීඩා විඳින නෙහංසා පැහැසරණී පුංචි දැරිය ගැන මාතරින් ඇහෙන සංවේදී කතාව

කුඩා මොලයේ කොටසක් අඩු වීම නිසා පීඩා විඳින නෙහංසා පැහැසරණී පුංචි දැරිය ගැන මාතරින් ඇහෙන සංවේදී කතාව

එක පක්ෂයකින් ජනපතියි අගමැතියි පත්වුණා නම් මීට වැඩිය හොඳ වෙයි

එක පක්ෂයකින් ජනපතියි අගමැතියි පත්වුණා නම් මීට වැඩිය හොඳ වෙයි

අපි දාන අපේක්ෂකයා අනිවාර්යෙන්ම ජය ගන්නවා

අපි දාන අපේක්ෂකයා අනිවාර්යෙන්ම ජය ගන්නවා

Ada Derana First At 9.00 – English News 14.07.2019

Ada Derana First At 9.00 – English News 14.07.2019

ණය පොලී අනුපාතිකය සියයට 10 දක්වා පහළට

ණය පොලී අනුපාතිකය සියයට 10 දක්වා පහළට